Adatvédelmi nyilatkozat

1. Áttekintés az adatvédelemről

Általános információk

A következő információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. A személyes adatok olyan adatok, amelyek segítségével személyesen azonosítható lehet. Az adatvédelem témájával kapcsolatos részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkban találhat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki felelős az adatok gyűjtéséért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az üzemeltető elérhetőségeit a jelen adatvédelmi nyilatkozat “Felelős személy” című részében találhatja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt úgy gyűjtjük, hogy Ön közli velünk azokat. Ez például lehet az a adat, amelyet egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Más adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezésével gyűjtünk a weboldal látogatása során az IT-rendszereink segítségével. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. az internetböngésző, az operációs rendszer vagy az oldalmegtekintés időpontja). Ezen adatok gyűjtése automatikusan történik, amint belép a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésére is használhatók.

Milyen jogai vannak az Ön adatainak tekintetében?

Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kapni az elmentett személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulást adott az adatfeldolgozáshoz, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Önnek joga van továbbá bizonyos körülmények között kérni az Ön személyes adatainak feldolgozásának korlátozását. Ezen kívül panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezen jogok gyakorlásához és az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdésekben bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Elemző eszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, az Ön böngészési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez főként úgynevezett elemző programok segítségével történik.

Ezen elemző programok részletes információit az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találja.

2. Tárhely

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

Mittwald

Az szolgáltató a Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (a továbbiakban: Mittwald).

Részleteket a Mittwald adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.mittwald.de/datenschutz.

A Mittwald használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik weboldalunk lehető legmegbízhatóbb megjelenítéséhez. Amennyiben megfelelő beleegyezést kértek, az adatfeldolgozás kizárólag az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és az TDDDG 25. cikk (1) bekezdés alapján történik, amennyiben a beleegyezés a sütik tárolására vagy a felhasználói eszközön található információk elérésére (pl. eszköz ujjlenyomat) vonatkozik a TDDDG értelmében. A beleegyezés bármikor visszavonható.

Megrendelés feldolgozása

Szerződést kötöttünk a fent említett szolgáltatás használatára vonatkozóan a megrendelés feldolgozásáról (AVV). Ez egy adatvédelmi szempontból előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a szolgáltató a weboldal látogatóinak személyes adatait kizárólag az utasításaink szerint és az DSGVO betartásával dolgozza fel.

3. Általános információk és kötelező tájékoztatás

Adatvédelem

Ezeknek az oldalaknak az üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényi adatvédelmi előírásoknak, valamint jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön használja ezt a weboldalt, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel személyesen azonosítható lehet. Jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk azokat. Azt is ismerteti, hogyan és milyen célból történik ez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció során) biztonsági hiányosságokat tartalmazhat. Az adatok harmadik felek általi teljes védelme nem lehetséges.

Tájékoztatás a felelős személyről

A felelős személy az adatfeldolgozással kapcsolatban ezen a weboldalon:

Jonas Pöllmann
Kakasvár utca 2
7677 Orfű

Telefon: +36 70 220 82 49
E-mail: hello@haziko-orfu.hu

A felelős személy az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljáról és eszközeiről.

Tárolási idő

Amennyiben ezen adatvédelmi nyilatkozatban nem jelölnek meg konkrétabb tárolási időtartamot, az Ön személyes adatai nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja a hozzájárulását az adatfeldolgozáshoz, az adatait töröljük, kivéve, ha jogilag megengedett egyéb okokból szükséges az adatok tárolása (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettségek); ez utóbbi esetben az adatok törlése ezeknek az okoknak a megszűnése után történik meg.

Általános tájékoztatás az adatfeldolgozás jogi alapjairól ezen a weboldalon

Amennyiben Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja vagy az DSGVO 9. cikk (2) bekezdés a pontja alapján dolgozzuk fel, ha különleges adatokat dolgozunk fel az DSGVO 9. cikk (1) bekezdése szerint. Kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás harmadik országokba történő adattovábbítás esetén az DSGVO 49. cikk (1) bekezdés a pontja alapján is történik. Amennyiben hozzájárult a sütik tárolásához vagy a felhasználói eszközökön található információk eléréséhez (pl. eszköz ujjlenyomat) az TDDDG 25. cikk (1) bekezdése szerint, az adatfeldolgozás ezen a jogalapon is történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az adatok a szerződés teljesítéséhez vagy az előzetes szerződéses intézkedések végrehajtásához szükségesek, adatait az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b pontja alapján dolgozzuk fel. Továbbá, ha az adatfeldolgozás jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés c pontja alapján történik. Az adatfeldolgozás történhet továbbá jogos érdekünk alapján az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja szerint. A konkrét jogalapok az alábbi adatvédelmi nyilatkozat szakaszaiban kerülnek ismertetésre.

A személyes adatok címzettjei

Üzleti tevékenységünk során különböző külső felekkel dolgozunk együtt. Ennek során részben szükség lehet személyes adatok továbbítására ezekhez a külső felekhez. Személyes adatokat csak akkor adunk tovább külső feleknek, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, ha jogilag kötelezettek vagyunk (pl. adatok továbbítása adóhatóságoknak), ha jogos érdekünk van az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján, vagy ha más jogalap engedi az adattovábbítást. Megrendelés feldolgozása esetén személyes adatait csak érvényes szerződés alapján továbbítjuk külső feleknek. Közös adatfeldolgozás esetén közös feldolgozási szerződést kötünk.

Hozzájárulás visszavonása az adatfeldolgozáshoz

Sok adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja az egyszer már megadott hozzájárulását. A visszavonás előtt végrehajtott adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Jogosultsági jog az adatgyűjtés elleni különleges esetekben, valamint közvetlen reklámozás esetén (DSGVO 21. cikk)

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ DSGVO 6. CIKK (1) BEKEZDÉS E VAGY F PONTJA ALAPJÁN TÖRTÉNIK, ÖNNEK BÁRMIKOR JOGA VAN, HOGY KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL EREDŐ OKOKBÓL ELLENKEZZEN A SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ EZEKEN AZ ALAPOKON ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A KONKRÉT JOGI ALAPOK, AMELYEKEN AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPUL, JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBÓL SZÁRMAZNAK. HA ELLENKEZIK, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT NEM FOGJUK TOVÁBB DOLGOZNI, KIVÉVE, HA OLYAN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ OKOKAT TUDUNK BIZONYÍTANI AZ ADATFELDOLGOZÁSRA, AMELYEK MEGHALADJÁK AZ ÖN ÉRDEKEIT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGAIT, VAGY AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE, ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VAGY VÉDELMÉRE SZOLGÁL (DSGVO 21. CIKK (1) BEKEZDÉS SZERINTI ELLENKEZÉS).

HA SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖNNEK JOGA VAN BÁRMIKOR ELLENKEZNI A SZEMÉLYES ADATAINAK ILYEN CÉLÚ FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN REKLÁMOZÁSHOZ KAPCSOLÓDIK. HA ELLENKEZIK, A SZEMÉLYES ADATAIT EZT KÖVETŐEN NEM FOGJÁK KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL HASZNÁLNI (DSGVO 21. CIKK (2) BEKEZDÉS SZERINTI ELLENKEZÉS).

Panaszjog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az DSGVO megsértése esetén az érintetteknek panaszjoguk van egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A panaszjog nem érinti egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatokat.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van azokat az adatokat, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozunk, magához vagy egy harmadik félhez egy közönséges, géppel olvasható formátumban átadni. Ha az adatok közvetlen átvitelét egy másik felelős személyhez kéri, ez csak akkor történik meg, ha ez technikailag lehetséges.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az érvényes jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult ingyenes tájékoztatást kapni az elmentett személyes adatokról, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, továbbá jogosult a szükség esetén ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ehhez, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdések esetén bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Adatfeldolgozás korlátozásának joga

Önnek joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha Ön vitatja az általunk tárolt személyes adatok pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés időtartama alatt Önnek joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatai jogellenesen kerültek feldolgozásra, Ön kérheti az adatfeldolgozás korlátozását a törlés helyett.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, Ön kérheti az adatfeldolgozás korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön kifogást nyújtott be az DSGVO 21. cikk (1) bekezdése alapján, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg még nem tisztázott, hogy melyik fél érdekei érvényesülnek, Önnek joga van kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezek az adatok – a tárolásuk kivételével – csak az Ön beleegyezésével vagy jogi igények érvényesítéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez vagy az Európai Unió vagy egy tagállam közérdekeinek okán dolgozhatók fel.

SSL- vagy TLS-titkosítás

Ezen az oldalon biztonsági okokból és az Ön által nekünk küldött bizalmas tartalmak (például rendelések vagy kérdések) továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használunk. A titkosított kapcsolatot felismerheti, hogy a böngésző címsora “http://” -ről “https://” -re változik, és a böngésző címsorában megjelenik egy zár ikon.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás be van kapcsolva, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják olvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha egy fizetős szerződés megkötése után köteles fizetési adatokat (például bankszámlaszámot a beszedési megbízáshoz) továbbítani nekünk, ezek az adatok a fizetési tranzakció lebonyolításához szükségesek.

A fizetési tranzakciók a szokásos fizetési eszközökkel (Visa/MasterCard, beszedési eljárás) kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történnek. A titkosított kapcsolatot felismerheti, hogy a böngésző címsora “http://” -ről “https://” -re változik, és a böngésző címsorában megjelenik egy zár ikon.

Titkosított kommunikáció esetén az Ön által nekünk továbbított fizetési adatokat harmadik felek nem tudják olvasni.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Cookies

Weboldalaink úgynevezett „sütiket” használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ideiglenesen a munkamenet időtartamára (session sütik) vagy tartósan (állandó sütik) kerülnek tárolásra az Ön végberendezésén. A session sütik az Ön látogatása után automatikusan törlődnek. Az állandó sütik addig maradnak az Ön végberendezésén, amíg Ön saját maga nem törli azokat vagy az Ön web böngészője automatikusan törli azokat.

A sütik származhatnak tőlünk (First-Party-Cookies) vagy harmadik féltől (Third-Party-Cookies). A Third-Party-Cookies lehetővé teszik harmadik fél szolgáltatásainak integrálását a weboldalakba (például fizetési szolgáltatások sütijei).

A sütik különböző funkciókat töltenek be. Számos süti technikailag szükséges, mivel ezek nélkül bizonyos weboldal funkciók nem működnének (például a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik felhasználói viselkedés elemzésére vagy reklám célokra használhatók.

A sütik, amelyek az elektronikus kommunikáció folyamatának lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (például a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (például a weboldal látogatottságának mérése) szükségesek, az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján kerülnek tárolásra, kivéve, ha más jogalapot adtak meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges sütik tárolásához, hogy technikailag hibamentesen és optimalizáltan biztosítsa szolgáltatásait. Amennyiben hozzájárulást kértek a sütik és hasonló felismerési technológiák tárolásához, az adatfeldolgozás kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és TDDDG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről, és csak egyes esetekben engedélyezze a sütiket, bizonyos esetekre vagy általában kizárja a sütik elfogadását, valamint aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik deaktiválásakor a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Mely sütik és szolgáltatások kerülnek felhasználásra ezen a weboldalon, az jelen adatvédelmi nyilatkozatban található.

Hozzájárulás a Borlabs Cookie használatával

Weboldalunk a Borlabs Cookie hozzájárulás-technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütik tárolásához a böngészőjében vagy bizonyos technológiák használatához, és ezeket adatvédelmi szempontból dokumentálja. E technológia szolgáltatója a Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor Ön belép weboldalunkra, egy Borlabs-süti kerül a böngészőjébe, amely az Ön által adott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását tárolja. Ezeket az adatokat nem továbbítják a Borlabs Cookie szolgáltatójának.

Az összegyűjtött adatokat addig tároljuk, amíg Ön nem kéri a törlésüket, vagy amíg Ön maga nem törli a Borlabs-sütit, vagy amíg az adatkezelés célja nem szűnik meg. Kötelező jogi megőrzési időszakok változatlanok maradnak. A Borlabs Cookie adatfeldolgozásának részleteit a következő linken találja: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

A Borlabs Cookie hozzájárulás-technológia használata a sütik használatához szükséges jogi hozzájárulások beszerzése érdekében történik. Ennek jogi alapja az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés c pontja.

Server-Log-Dateien

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol úgynevezett szerver-naplófájlokban, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngészőtípus és verzió
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép hostneve
  • A szerver kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat más adatforrásokkal nem egyesítjük.

Az adatok gyűjtése az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldala technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimaliz álásához – ehhez szükséges a szerver-naplófájlok rögzítése.

Kérdés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép kapcsolatba velünk, a kérésével együtt az abból származó összes személyes adat (név, kérés) tárolásra és feldolgozásra kerül a kérésének kezelése érdekében. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem továbbítjuk.

Ezen adatok feldolgozása az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b pontja alapján történik, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik vagy előzetes szerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatfeldolgozás jogos érdekünk alapján történik a hozzánk intézett kérések hatékony kezelése érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja) vagy az Ön beleegyezése alapján (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja), amennyiben ez szükséges; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az Ön által küldött kapcsolatfelvételi kérések adatai nálunk maradnak, amíg nem kéri azok törlését, nem vonja vissza hozzájárulását a tároláshoz, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. a kérésének teljesítése után). Kötelező jogi rendelkezések – különösen a jogi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

5. Közösségi média

Facebook

Ezen a weboldalon integráltuk a Facebook közösségi hálózat elemeit. E szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írország. A Facebook szerint az összegyűjtött adatok azonban az USA-ba és más harmadik országokba is továbbításra kerülnek.

A Facebook közösségi média elemek áttekintését itt találja: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Amikor a közösségi média elem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön végberendezése és a Facebook szervere között. A Facebook így információt kap arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha rákattint a Facebook „Like” gombra, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a weboldal tartalma az Ön Facebook-profiljához kapcsolható. Így a Facebook az Ön felhasználói fiókjához tudja rendelni a weboldal látogatását. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak üzemeltetőjeként nincs tudomásunk az átadott adatok tartalmáról és azok Facebook általi felhasználásáról. További információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

E szolgáltatás használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és a TDDDG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A beleegyezés bármikor visszavonható.

Amennyiben a leírt eszköz segítségével ezen a weboldalon személyes adatokat gyűjtenek és továbbítanak a Facebook számára, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek ezekért az adatok feldolgozásáért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebook számára történő továbbítására korlátozódik. Az adatokat a Facebook általi feldolgozás már nem része a közös felelősségnek. A közös kötelezettségeket egy közös feldolgozási megállapodásban rögzítették. A megállapodás szövegét itt találja: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás szerint mi felelősek vagyunk a Facebook-eszköz használatával kapcsolatos adatvédelmi információk megadásáért és az eszköz weboldalunkra történő biztonságos adatvédelmi implementációjáért. A Facebook termékek adatbiztonságáért a Facebook felelős. Az adatvédelmi jogok (pl. információkérések) a Facebook általi adatfeldolgozással kapcsolatban közvetlenül a Facebooknál érvényesíthetők. Ha nálunk érvényesíti az adatvédelmi jogait, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebook számára.

Az adatok továbbítása az USA-ba az EU Bizottság által elfogadott standard szerződési feltételek alapján történik. Részleteket itt talál: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 és https://www.facebook.com/policy.php.

A vállalat rendelkezik az „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) tanúsítvánnyal. A DPF egy megállapodás az Európai Unió és az USA között, amely biztosítja az európai adatvédelmi szabványok betartását az USA-ban végzett adatfeldolgozások során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat kötelezi magát ezeknek az adatvédelmi szabványoknak a betartására. További információkat a szolgáltatótól a következő linken talál: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Instagram

Ezen a weboldalon az Instagram szolgáltatás funkciói vannak integrálva. Ezen funkciókat a Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írország biztosítja.

Amikor a közösségi média elem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön végberendezése és az Instagram szervere között. Az Instagram így információt kap az Ön weboldal látogatásáról.

Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, az Instagram gombra kattintva az ezen weboldal tartalmát az Instagram-profiljával összekapcsolhatja. Így az Instagram az Ön felhasználói fiókjához tudja rendelni a weboldal látogatását. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak üzemeltetőjeként nincs tudomásunk az átadott adatok tartalmáról és azok Instagram általi felhasználásáról.

E szolgáltatás használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és a TDDDG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A beleegyezés bármikor visszavonható.

Amennyiben a leírt eszköz segítségével ezen a weboldalon személyes adatokat gyűjtenek és továbbítanak a Facebook vagy az Instagram számára, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek ezekért az adatok feldolgozásáért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebook vagy az Instagram számára történő továbbítására korlátozódik. Az adatokat a Facebook vagy az Instagram általi feldolgozás már nem része a közös felelősségnek. A közös kötelezettségeket egy közös feldolgozási megállapodásban rögzítették. A megállapodás szövegét itt találja: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás szerint mi felelősek vagyunk a Facebook- vagy Instagram-eszköz használatával kapcsolatos adatvédelmi információk megadásáért és az eszköz weboldalunkra történő biztonságos adatvédelmi implementációjáért. A Facebook vagy Instagram termékek adatbiztonságáért a Facebook felelős. Az adatvédelmi jogok (pl. információkérések) a Facebook vagy Instagram általi adatfeldolgozással kapcsolatban közvetlenül a Facebooknál érvényesíthetők. Ha nálunk érvényesíti az adatvédelmi jogait, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebook vagy Instagram számára.

Az adatok továbbítása az USA-ba az EU Bizottság által elfogadott standard szerződési feltételek alapján történik. Részleteket itt talál: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

További információkat az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

A vállalat rendelkezik az „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) tanúsítvánnyal. A DPF egy megállapodás az Európai Unió és az USA között, amely biztosítja az európai adatvédelmi szabványok betartását az USA-ban végzett adatfeldolgozások során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat kötelezi magát ezeknek az adatvédelmi szabványoknak a betartására. További információkat a szolgáltatótól a következő linken talál: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

6. Elemző eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetőjének, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. A weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, mint például oldalmegtekintések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó származási helye. Ezek az adatok az egyes felhasználói eszközökhöz kapcsolódnak. Az adatok felhasználói azonosítókhoz történő kapcsolása nem történik meg.

Továbbá a Google Analytics segítségével rögzíthetjük az Ön egér- és görgetési mozgásait és kattintásait. A Google Analytics különböző modellezési megközelítéseket is alkalmaz az összegyűjtött adatkészletek kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat alkalmaz az adatok elemzéséhez.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy eszköz ujjlenyomat). A Google által e weboldal használatáról gyűjtött információkat általában a Google egyik szerverére továbbítják az USA-ba, és ott tárolják.

E szolgáltatás használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és a TDDDG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A beleegyezés bármikor visszavonható.

Az adatok továbbítása az USA-ba az EU Bizottság által elfogadott standard szerződési feltételek alapján történik. Részleteket itt talál: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

A vállalat rendelkezik az „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) tanúsítvánnyal. A DPF egy megállapodás az Európai Unió és az USA között, amely biztosítja az európai adatvédelmi szabványok betartását az USA-ban végzett adatfeldolgozások során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat kötelezi magát ezeknek az adatvédelmi szabványoknak a betartására. További információkat a szolgáltatótól a következő linken talál: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

IP Anonimizálás

A Google Analytics IP-anonimizálása be van kapcsolva. Ezáltal az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban az USA-ba történő továbbítás előtt rövidíti. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google egyik szerverére az USA-ba, és ott rövidítik le. A weboldal üzemeltetője nevében a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy értékelje az Ön weboldal használatát, jelentéseket készítsen a weboldal tevékenységéről, és további, a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül egyesítésre más Google-adatokkal.

Böngésző plugin

Megakadályozhatja az adatok gyűjtését és feldolgozását a Google által, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

További információkat a Google Analytics felhasználói adatainak kezeléséről a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megrendelés feldolgozása

Szerződést kötöttünk a Google-lal a megrendelés feldolgozásáról, és teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

WP Statistics

Ez a weboldal a WP Statistics elemző eszközt használja a látogatók statisztikai értékeléséhez. A szolgáltató a Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Észtország (https://veronalabs.com).

A WP Statistics segítségével elemezhetjük weboldalunk használatát. A WP Statistics naplófájlokat (IP-cím, hivatkozó, használt böngészők, a felhasználó származási helye, használt keresőmotor) és a weboldalon végrehajtott tevékenységeket (pl. kattintások és megtekintések) rögzíti.

A WP Statistics által gyűjtött adatok kizárólag saját szerverünkön kerülnek tárolásra.

Az elemző eszköz használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói viselkedés névtelen elemzéséhez, hogy optimalizálhassuk weboldalunkat és reklámjainkat. Amennyiben megfelelő beleegyezést kértek, az adatfeldolgozás kizárólag az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és az TDDDG 25. cikk (1) bekezdés alapján történik, amennyiben a beleegyezés a sütik tárolására vagy a felhasználói eszközön található információk elérésére (pl. eszköz ujjlenyomat) vonatkozik a TDDDG értelmében. A beleegyezés bármikor visszavonható.

IP Anonimizálás

A WP Statistics anonim IP-címekkel működik. Az Ön IP-címe rövidítésre kerül, így már nem rendelhető közvetlenül Önhöz.

Google Ads

A weboldal üzemeltetője a Google Ads szolgáltatást használja. A Google Ads egy online reklámprogram a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország részéről.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőjében vagy harmadik fél weboldalain, amikor a felhasználó bizonyos keresési kifejezéseket ad meg a Google-ban (kulcsszó-célzás). Továbbá célzott hirdetéseket is megjeleníthetünk a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. helyadatok és érdeklődési körök) alapján (célcsoport-célzás). Weboldal üzemeltetőként mennyiségi elemzéseket végezhetünk ezekről az adatokról, például elemezhetjük, mely keresési kifejezések vezettek hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett megfelelő kattintásokhoz.

E szolgáltatás használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és a TDDDG 25. cikk (1) bekezdése alapján történik. A beleegyezés bármikor visszavonható.

Az adatok továbbítása az USA-ba az EU Bizottság által elfogadott standard szerződési feltételek alapján történik. Részleteket itt talál: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://business.safety.google/controllerterms/.

A vállalat rendelkezik az „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) tanúsítvánnyal. A DPF egy megállapodás az Európai Unió és az USA között, amely biztosítja az európai adatvédelmi szabványok betartását az USA-ban végzett adatfeldolgozások során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat kötelezi magát ezeknek az adatvédelmi szabványoknak a betartására. További információkat a szolgáltatótól a következő linken talál: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

7. Pluginok és eszközök

Google Fonts (helyi tárolás)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google Fonts betűtípusokat használja az egységes megjelenítés érdekében. A Google Fonts helyileg van telepítve. A Google szervereivel nem történik kapcsolatfelvétel.

További információkat a Google Fonts-ról itt talál: https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi nyilatkozatában: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. E szolgáltatás segítségével térképeket tudunk beágyazni a weboldalunkra.

A Google Maps funkcióinak használatához az IP-címének tárolása szükséges. Ezeket az információkat általában a Google egyik szerverére továbbítják az USA-ba, és ott tárolják. A weboldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adatátvitelre. Ha a Google Maps aktiválva van, a Google a betűtípusok egységes megjelenítése érdekében használhatja a Google Fonts-t. Amikor a Google Maps-et felhívja, böngészője letölti a szükséges webbetűtípusokat a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítése érdekében.

A Google Maps használata az online ajánlataink vonzó megjelenítése és az általunk a weboldalon megadott helyek könnyű megtalálása érdekében történik. Ez jogos érdekünk az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján. Amennyiben megfelelő beleegyezést kértek, az adatfeldolgozás kizárólag az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és az TDDDG 25. cikk (1) bekezdés alapján történik, amennyiben a beleegyezés a sütik tárolására vagy a felhasználói eszközön található információk elérésére (pl. eszköz ujjlenyomat) vonatkozik a TDDDG értelmében. A beleegyezés bármikor visszavonható.

Az adatok továbbítása az USA-ba az EU Bizottság által elfogadott standard szerződési feltételek alapján történik. Részleteket itt talál: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

További információkat a felhasználói adatok kezeléséről a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

A vállalat rendelkezik az „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) tanúsítvánnyal. A DPF egy megállapodás az Európai Unió és az USA között, amely biztosítja az európai adatvédelmi szabványok betartását az USA-ban végzett adatfeldolgozások során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat kötelezi magát ezeknek az adatvédelmi szabvány oknak a betartására. További információkat a szolgáltatótól a következő linken talál: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

Google reCAPTCHA

Weboldalunkon a „Google reCAPTCHA” szolgáltatást használjuk (a továbbiakban: „reCAPTCHA”). A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA segítségével ellenőrizhető, hogy a weboldalon történő adatbevitel (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon) emberi vagy automatizált program által történik. Ehhez a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan kezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel ki (pl. IP-cím, a weboldalon töltött idő, a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat a Google továbbítja.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben zajlanak. A weboldal látogatói nem kapnak tájékoztatást arról, hogy elemzés zajlik.

Az adatok tárolása és elemzése az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a webes ajánlatok visszaélésszerű automatizált kémkedés elleni védelméhez és a SPAM elleni védelemhez. Amennyiben megfelelő beleegyezést kértek, az adatfeldolgozás kizárólag az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja és az TDDDG 25. cikk (1) bekezdés alapján történik, amennyiben a beleegyezés a sütik tárolására vagy a felhasználói eszközön található információk elérésére (pl. eszköz ujjlenyomat) vonatkozik a TDDDG értelmében. A beleegyezés bármikor visszavonható.

További információkat a Google reCAPTCHA adatvédelmi szabályzata és felhasználási feltételei között talál: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

A vállalat rendelkezik az „EU-US Data Privacy Framework” (DPF) tanúsítvánnyal. A DPF egy megállapodás az Európai Unió és az USA között, amely biztosítja az európai adatvédelmi szabványok betartását az USA-ban végzett adatfeldolgozások során. Minden DPF tanúsítvánnyal rendelkező vállalat kötelezi magát ezeknek az adatvédelmi szabványoknak a betartására. További információkat a szolgáltatótól a következő linken talál: https://www.dataprivacyframework.gov/participant/5780.

Ninja Firewall

Ezen a weboldalon a Ninja Firewall-t integráltuk. A szolgáltató a NinTechNet Limited, Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong (a továbbiakban: Ninja Firewall).

A Ninja Firewall célja weboldalunk védelme a nem kívánt hozzáférések és rosszindulatú kiber támadások ellen. E célból a Ninja Firewall IP-címet, kérést, hivatkozót és a weboldal hozzáférésének időpontját rögzíti. A Ninja Firewall saját szervereinkbe van integrálva, és nem továbbít személyes adatokat a szolgáltató vagy más harmadik felek számára.

A Ninja Firewall-nál az IP-anonimizálás be van kapcsolva, így az eszköz csak rövidített formában rögzíti az IP-címet.

A Ninja Firewall használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal lehető leghatékonyabb védelméhez a kiber támadások ellen.

8. eCommerce és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Az ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a szerződéses kapcsolatok megkötésére, tartalmi kialakítására és módosítására. Az ilyen weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges a felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéhez vagy elszámolásához. Ennek jogi alapja az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b pontja.

A gyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése és az esetleges törvényes megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A törvényes megőrzési időszakok változatlanok maradnak.

Adatátvitel szerződéskötés esetén online áruházak, kereskedők és áruszállítások esetén

Ha nálunk rendel árut, az Ön személyes adatait a szállítást végző szállító vállalatnak és a fizetési tranzakciókat bonyolító fizetési szolgáltatónak továbbítjuk. Csak olyan adatokat adunk át, amelyek szükségesek az adott szolgáltató számára a feladatának teljesítéséhez. Ennek jogi alapja az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b pontja, amely a szerződés teljesítéséhez vagy előzetes szerződéses intézkedések végrehajtásához szükséges adatfeldolgozást engedélyezi. Ha Ön az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja szerint megfelelő hozzájárulást adott, e-mail címét átadjuk a szállítást végző vállalatnak, hogy az e-mailben tájékoztathassa Önt a rendelés szállítási állapotáról; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Fizetési szolgáltatók

Weboldalunkon harmadik fél fizetési szolgáltatókat veszünk igénybe. Ha nálunk vásárol, fizetési adatai (pl. név, fizetési összeg, bankszámlaszám, hitelkártyaszám) a fizetési szolgáltató által kerülnek feldolgozásra a fizetési tranzakció lebonyolítása céljából. Ezekhez a tranzakciókhoz az adott szolgáltató szerződési és adatvédelmi feltételei érvényesek. A fizetési szolgáltatók használata az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b pontja alapján történik (szerződés teljesítése), valamint a lehető leghibátlanabb, legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési tranzakció érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f pontja). Ha bizonyos tevékenységekhez az Ön beleegyezését kérik, az adatfeldolgozás jogi alapja az DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a pontja; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az alábbi fizetési szolgáltatókat / fizetési szolgáltatókat használjuk ezen a weboldalon:

Stripe

Az EU-n belüli ügyfelek számára a szolgáltató a Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban: „Stripe”).

Az adatok továbbítása az USA-ba az EU Bizottság által elfogadott standard szerződési feltételek alapján történik. Részleteket itt talál: https://stripe.com/de/privacy és https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Részleteket a Stripe adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://stripe.com/de/privacy.